Προκηρύξεις

thumbnail
30 Δεκ 2019 - 12:55
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…
DOWNLOAD ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ…
Δείτε περισσότερα
thumbnail
24 Οκτ 2019 - 12:57
Ορθή επανάληψη συμπληρωματικά ΤΕΥΔ – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ…
Download : ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση οδού στη…
Δείτε περισσότερα
thumbnail
23 Οκτ 2019 - 12:58
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση οδού στη θέση…
Download : ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση οδού στη…
Δείτε περισσότερα
thumbnail
21 Οκτ 2019 - 12:58
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια με…
ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δείτε περισσότερα
thumbnail
16 Οκτ 2019 - 12:59
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…
Δείτε περισσότερα
thumbnail
4 Ιούλ 2019 - 13:00
Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για τις: «Εργασίες συντήρησης…
Πατήστε ΕΔΩ για κατεβασμα της Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για…
Δείτε περισσότερα
thumbnail
23 Οκτ 2018 - 13:00
«Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου»
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας…
Δείτε περισσότερα
thumbnail
8 Αυγ 2018 - 13:01
ΟΑΕΔ Κοινωφελής Εργασία 2018 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ…
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Δείτε περισσότερα
thumbnail
11 Ιούλ 2018 - 13:01
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ…
Δείτε περισσότερα
thumbnail
2 Απρ 2018 - 13:02
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΟΧ 2 -2018…
Δείτε περισσότερα