Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για τις: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (χρήση 2019-2020)»
4 Ιουλίου, 2019
«Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου»
23 Οκτωβρίου, 2018
ΟΑΕΔ Κοινωφελής Εργασία 2018 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
8 Αυγούστου, 2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
11 Ιουλίου, 2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
2 Απριλίου, 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου
13 Νοεμβρίου, 2017
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης τμημάτων αιγιαλού
26 Ιουλίου, 2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
5 Δεκεμβρίου, 2013
Προμήθεια Π4/2013: “Προμήθεια Δομικών Υλικών”
5 Δεκεμβρίου, 2013
Ο Δήμος Αντιπάρου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ – βόλεϊ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου»
22 Νοεμβρίου, 2013