Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο κωδικός για τα σταθερά τηλέφωνα στην Αντίπαρο είναι (+30) 22840 και βρίσκεται, πλέον, ενσωματωμένος στο νούμερο του τηλεφώνου.
  • Ο Ταχυδρομικός Κώδικας είναι 84007.
  • Τα ξενοδοχεία και οι περισσότερες καφετέριες προσφέρουν δωρεάν WiFi και, συνήθως, το διαφημίζουν με το γνωστό λογότυπο.
  • Το κατάστημα των ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρομεία) βρίσκεται μέσα στη Χώρα της Αντιπάρου και προσφέρει όλες τις υπηρεσίες.
    Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2284062129, Ωράριο: 07.30 – 14.00