ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)
23 Ιανουαρίου, 2023
Βραβευση Best City Awards 2023 – Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αντιπάρου
18 Ιανουαρίου, 2023
ΕΥΧΕΣ 2023
22 Δεκεμβρίου, 2022
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου 19/12/2022
20 Δεκεμβρίου, 2022
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»
19 Δεκεμβρίου, 2022
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1,Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)
17 Δεκεμβρίου, 2022
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
17 Δεκεμβρίου, 2022
Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Φαρούπος και οι εργαζόμενοι του Δήμου σας εύχονται καλά και ευτυχισμένα Χριστούγεννα
14 Δεκεμβρίου, 2022
Ο Δήμαρχος Αντιπάρου υπέγραψε την ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες.
13 Δεκεμβρίου, 2022
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
13 Δεκεμβρίου, 2022