ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
7 Ιουνίου, 2023
Κανονιστική α̟πόφαση για διακοπή βαριάς όχλησης οικοδομικών εργασιών κατά τη θερινή τουριστική περίοδο
7 Ιουνίου, 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΔΙΚΑ e-ΡΑΝΤΕΒΟΥ
29 Μαΐου, 2023
Διαβούλευση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Αντιπάρου
25 Μαΐου, 2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2023
17 Μαΐου, 2023
EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
15 Μαΐου, 2023
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)
13 Μαΐου, 2023
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»
11 Μαΐου, 2023
Ο Δήμαρχος Αντιπάρου στην εκπομπή “Αυτοδιοίκηση” του καναλιού της Βουλής
8 Μαΐου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
28 Απριλίου, 2023