Δημιουργία του 1ου δημόσια προσβάσιμου σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον χώρο στάθμευσης της Ψαραλυκής
30 Ιουλίου, 2023
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)
27 Ιουλίου, 2023
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)
27 Ιουλίου, 2023
Η εξοικονόμηση του νερού είναι υποχρέωση όλων μας!
20 Ιουλίου, 2023
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»
17 Ιουλίου, 2023
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2023
16 Ιουλίου, 2023
Μέτρα για την προστασία των αδέσποτων ενόψει καύσωνα
12 Ιουλίου, 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
12 Ιουλίου, 2023
Ο συναρπαστικός κόσμος των φαλαινών και άλλες υποβρύχιες ιστορίες του Brian Skerry ζωντανεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Αντίπαρο
4 Ιουλίου, 2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
30 Ιουνίου, 2023