ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»
17 Φεβρουαρίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
14 Φεβρουαρίου, 2023
Επικαιροποιήση ενημέρωσης σχετικά με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κ.Ε.Δ.Ε.,  στα θύματα των σεισμών σε Τουρκία και Συρία.
9 Φεβρουαρίου, 2023
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
8 Φεβρουαρίου, 2023
Ενημέρωση για τη δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με χρηματικές αποζημιώσεις στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
7 Φεβρουαρίου, 2023
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)
23 Ιανουαρίου, 2023
Βραβευση Best City Awards 2023 – Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αντιπάρου
18 Ιανουαρίου, 2023
ΕΥΧΕΣ 2023
22 Δεκεμβρίου, 2022
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου 19/12/2022
20 Δεκεμβρίου, 2022
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»
19 Δεκεμβρίου, 2022