ΘΕΜΑ:«Ψήφισμα διαμαρτυρίας σχετικά με την απόφαση διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος της AlphaBank στην Αντίπαρο»
17 Νοεμβρίου, 2018
« Λήψη κανονιστικής απόφασης για το έτος 2016 σχετι Λήψη κανονιστικής απόφασης για το έτος 2016 σχετικά με τους με τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα». δημόσια κέντρα»
23 Μαΐου, 2016
« Λήψη κανονιστικής απόφασης για το έτος 2016 σχετι Λήψη κανονιστικής απόφασης για το έτος 2016 σχετικά με τον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου και των προϋποθέσεων για το κάψιμο των χόρτων»
23 Μαΐου, 2016
« Λήψη κανονιστικής απόφασης για το έτος 2016 σχετι Λήψη κανονιστικής απόφασης για το έτος 2016 σχετικά με την απαγόρευση της υδροδότησης πισίνων» απαγόρευση της υδροδότησης πισίνων».
23 Μαΐου, 2016
« Λήψη κανονιστικής απόφασης για το έτος 2016 σχετι Λήψη κανονιστικής απόφασης για το έτος 2016 σχετικά με τον καθορισμό των κοινόχρηστων προς ενοικίαση ή δημοπράτηση χώρων» τηση χώρων».
23 Μαΐου, 2016
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
20 Ιουνίου, 2015
Απόφαση για εξουσιοδότηση υπογραφής
9 Μαρτίου, 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 273/ 2014, ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
7 Νοεμβρίου, 2014
Απόφαση: “Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου”
21 Οκτωβρίου, 2014
«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου τριμήνου 2013».
21 Οκτωβρίου, 2013