Κανονιστική α̟πόφαση για διακοπή βαριάς όχλησης οικοδομικών εργασιών κατά τη θερινή τουριστική περίοδο