ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων»

20 Μαρτίου, 2024
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – Τ.Κ.: 84007
ΤΗΛ.: 22840 61570FAX:  22840 61218

 
                               
                              


Αντίπαρος, 13-03 -2024Αρ. Πρωτ.:  
ΠΡΟΣ Προς: Μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων


Προς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων»

Σας προσκαλούμε στην  1η τακτική συνεδρίαση της

 «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων»,

που θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, στις 19:00, στο ΚΕΠ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Σύσταση σε Σώμα 
  2. Ρόλος της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων»
  3. Προτάσεις για Σχέδιο Δράσης

                                                                             Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος

Μαγδαληνή Κριτσαντώνη