ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων»