ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023

10 Μαΐου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος: 02/04/2024

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:1188

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                           Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 14/05/2024 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  9 του ν.5056/2023):

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής διερεύνησης τιμών για πράξη «Βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 2ο:«Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή  μη παραλίες  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020» .

ΘΕΜΑ 3Ο : «: «Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου 

                       Αντιπάρου » αφορά Β κατανομή από τους ΚΑΠ

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                      Φαρούπος Αναστάσιος