ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο 9 του ν.5056/2023 )»

27 Φεβρουαρίου, 2024


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 29/02/2024 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/2023):


ΘΕΜΑ 1 ο : «Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού
καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες της χώρας για το έτος 2023-2024

ΘΕΜΑ 2 ο «Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»


ΘΕΜΑ 3 ο Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.Υ.Π.Α. για την δημιουργία 21.500 θέσεων
εργασίας πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και
ανώ.

Ο Πρόεδρος
Φαρούπος Αναστάσιος