Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών .

7 Αυγούστου, 2013

Περίληψης διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αντίπαρος, 07/08/2013Αριθμ. Πρωτοκ.2864

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση παραλιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΠροκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης .Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20/08/2013, ώρα 10:00 στο Δημοτικό κατάστημα ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) ορίζεται ανά τετραγωνικό:1) Πρώτη Ψαραλυκή, Βαθύ Βόλος αντί του ποσού των 52,00€ το τ.μ2) Σιφνέικος γιαλός, Γλυφά και Άγιος Σπυρίδωνας αντί του ποσού των 30,00€ το τ.μ3) Στην άκρη της δεύτερης Ψαραλυκής αντί του ποσού των 2.000,00€ ευρώ για θαλάσσια μέσα αναψυχής για 50 τμ.4) Στην άκρη στην θέση ΓΛΥΦΑ για τοποθέτηση ιστιοσανίδων αντί του ποσού των 2000,00€ για 40 τμ.Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες εργάσιμες, από το γραφείο Δήμου του αρμόδιος Υπάλληλος : Παλαιολόγου Αννα Διεύθυνση Αντιπάρου  Τηλέφωνο 2284061570Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

IΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ