ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αντιπάρου»