«Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου»

23 Οκτωβρίου, 2018

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  με συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου»  

Τεύχη Δημοπράτησης