ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

2 Σεπτεμβρίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 6/9/2022 , ημέρα Τρίτηκαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2023 για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος