ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

27 Σεπτεμβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος  24/09/2021

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:3134

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30/09/2021 , ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αποτροπή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19  σύμφωνα με το άρθρο 147.

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση νέας χωροθέτησης για την υπογειοποιήση κάδων και συγκεκριμένα της θέσης Ν. 2 του σχεδίου.

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην ετήσια συνέλευση της ΚΕΔΕ.

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος