Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Δευτέρα 09/12/2013 και ώρα 15:00,στο Δημοτικό Κατάστημα .

6 Δεκεμβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                    Ημερ.05 /12/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:4458


  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Δευτέρα 09/12/2013  και ώρα 15:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.


1. Έγκριση αποτελέσματος κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ- βόλεϊ του Δημοτικού Σχολείου και του    Γυμνασίου του Δήμου Αντιπάρου» .

2. Έγκριση αποτελέσματος κατακύρωσης της δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτων από το Δήμο Αντιπάρου για τη στέγαση των Δημοτικών Ιατρείων.
 

                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ