Συνεδρίαση Οικ. επιτροπής, Δευτέρα 18/08/2014

18 Αυγούστου, 2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Δευτέρα 18/08/2014 και ώρα 20:00 στην αίθουσα Καλουδά ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. Αποδοχή πρότασης – δωρεάς για τοποθέτηση πλωτών προβλητών στην Αντίπαρο.

Η Πρόεδρος

ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ