20 Ιανουαρίου, 2013
Συνεδριάσεις Οικονομικής επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 22/01/2013 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά .

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                         Ημερ. 18/01/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:126


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 22/01/2013  και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.


1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2013.

.                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

                                                ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ