Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 01/07/2014

26 Ιουνίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                                                                                  Ημερ. 26/06/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                                            Αρ.Πρωτ 2519

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 01/07/2014  και ώρα 11:00,στο Δημοτικό Κατάστημα  ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                1.Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης παραλιών»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ