Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Τρίτη 26/06/2012 και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά .

21 Ιουνίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                                  Ημερ. 21/06/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                             Αρ.Πρωτ: 2435

            ___

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Τρίτη 26/06/2012  και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2012.

2. Κατακύρωση Διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του έργου

    «Επέκταση Δικτύου ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού».

2.    Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για τις Διαγραμμίσεις στο λιμάνι Αντιπάρου.

3. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση δημοτικού  

    ηλεκτροφωτισμού.

                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

                                                 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ