Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 18/08/11 και ώρα 19:00 .

12 Αυγούστου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ 12/08/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ: 3603

            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 18/08/11  και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1)     Λήψη απόφασης για έκδοση λογαριασμών ύδρευσης

2)     Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αποβλήτων στον Ακονητό Αντιπάρου

3)     Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες βελτίωσης οδοστρωσίας σε υφιστάμενη οδό προς Προφήτη Ηλία

4)     Έγκριση προμήθειας μπουκαλών νερού και ποτηριών για το Σπήλαιο Αντιπάρου

5)     Α) Έγκριση γνωμοδοτήσεων επιτροπής οχημάτων

Β) Έγκριση εργασιών και προμηθειών που προκύπτουν από τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις της επιτροπής οχημάτων

6)     Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων ειδών για τις υπηρεσίες του Δήμου

7)     Έκκριση προμήθειας 200 τεμ. λαμπτήρων για τον Δημοτικό φωτισμό

8)     Έγκριση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ΚΕΚ Κυκλάδων

9)     Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις υπηρεσίες του Δήμου

10)Έγκριση προμήθειας νερού για τον Δήμου Αντιπάρου

11)Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την κατασκευή ξύλινου διαδρόμου στην Α΄ Ψαραλυκή, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

12) Έγκριση προμήθειας και διάθεση δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου

13) Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση του κλιματιστικού του Δήμου

14) Έγκριση δέσμευσης ποσού για την πληρωμή του υπεύθυνου φύλακα του ελικοδρομίου βάση της 4038/04-11-2010 σύμβασης

15)Έγκριση προμήθειας εκτυπωτή για το γραφείο του Δήμου

16)Έγκριση προμήθειας μελανιών για τα μηχανήματα μηχανογράφησης του Δήμου

17) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία κατασκευής λίθινου τοιχίου αντιστήριξης πλησίον πάρκου Hostler

18) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία βελτίωσης οδοστρωσίας σε υφιστάμενες οδούς στο Σιφνέικο Γιαλό και στον Άγιο Γεώργιο

19) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία εκσκαφών για την θεμελίωση τοιχίων αντιστήριξης στον Άγιο Γεώργιο και στον Βαθύ Βόλο

20)Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία κατασκευής λίθινου τοιχίου αντιστήριξης στο Σιφνέικο Γιαλό

21) Έγκριση προμήθειας πομόνας για την γεώτρηση Αγ. Γεωργίου και εγκατάστασή της.

22)Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης Alfaware για την τεχνική υποστήριξη λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου

23) Έγκριση προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό καθαριότητας

24) Έγκριση επιστροφής επιχορηγήσεως της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με βάση την σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 57/07-12-10

25) Ανάθεση κανονισμού καθαριότητας και κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ