Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου την Πέμπτη 14/04/2011 στα γραφεία του Δήμου και ώρα 18.00.

12 Απριλίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ. 12/04/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:1083

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007            

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου την Πέμπτη 14/04/2011 στα γραφεία του Δήμουκαι ώρα 18.00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τη σύσταση Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αντιπάρου
  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εργασιών απεντόμωσης και απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων.
  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πιστοποίηση του Δήμου ως τελικός αποδέκτης σύμφωνα με το 1429
  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ενοικίαση μηχανήματος.
  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ανάθεση τεχνικής υποστήριξης της μηχανογράφησης και ηλεκτρονικών συστημάτων του Δήμου .
  1. Ανάθεση και έγκριση πιστώσεων στην LSΠληροφορική για την προμήθεια αναλώσιμων και παροχής υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ