ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

5 Αυγούστου, 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σχετικά
α) Απόφαση Οικονομικής Υπηρεσία Δήμου Αντιπάρου
αριθ.: 29/20-05-2015
β) Την ειδοποίηση της Εγναντία οδός Α.Ε. αριθ. πρωτ. 1096/2015

Από τον Δήμο Αντίπαρου γίνεται γνωστό ότι οι δημότες μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία για να συνδεθούν με το δίκτυο της αποχέτευσης υποβάλλοντας την σχετική αίτηση και πληρώνοντας το αντίστοιχο παράβολο σύνδεσης.
Την όλη διαδικασία θα πρέπει να επιβλέπει μηχανικός ο οποίος και θα υπογράφει την σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την κατασκευή του έργου.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς Αποχέτευσης Ύδρευσης και Καθαριότητας ΑΠΑΓΟΡΕΎΤΑΙ οποιαδήποτε επέμβαση σε Δημοτικό χώρο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Δήμο Αντίπαρου. Οι παραβάτες Θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο.

Από τον ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα από την βάση δεδομένων του δήμου.