Παρατείνεται η απαγόρευση χρήσης πυρός για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έως και τις 15 Νοεμβρίου