Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

29 Μαρτίου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος 29/03/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ.  137

ΤΗΛ 22840.61640

                                                                                     Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 18:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Έγκριση δαπάνης και έγκριση  προδιαγραφών για προμήθεια θυρών και παραθύρων για το κτίριο της ΚΕΔΑ

Αίτημα συλλόγου Αντίπαρος εν πλω

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διάρκειας 2 μηνών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ