Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

10 Σεπτεμβρίου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ     Αντίπαρος 09/09/2013
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007      Αρ. Πρωτ. 328
ΤΗΛ 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218    


        Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση


Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την προμήθεια καυσίμων του λεωφορείου.
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση για την ομαδική ασφάλιση κατοίκων Αντιπάρου.
3. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ