Την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 και ώρα 15:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

27 Αυγούστου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                          Αντίπαρος 26/07/2013
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                             Αρ. Πρωτ. 298
ΤΗΛ 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218    


                                                          Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση


Την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 και ώρα 15:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Αποδοχή ανάθεσης του έργου «Επιμέλεια και εκτύπωση χαρτών τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Αντιπάρου».
2. Λήψη απόφασης για την προμήθεια καυσίμων του λεωφορείου.
3. Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό της πλατείας.
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση καταγραφής και σύνταξης του επαγγελματικού οδηγού για το site της Αντιπάρου.
5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση για την ομαδική ασφάλιση κατοίκων Αντιπάρου.
6. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ