Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

7 Ιουνίου, 2019

Την Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 19:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:
1.Λήψη απόφασης για το αίτημα του Δήμου Αντιπάρου, σχετικά με την προμήθεια πρέσας δεματοποίησης πλαστικών μπουκαλιών
2.Λήψη απόφασης για το αίτημα του Συλλόγου Γυναικών Αντιπάρου σχετικά με την παραχώρηση δώματος εντός του Κάστρου, για τις ανάγκες του Συλλόγου
3.Λήψη απόφασης για αιτήματα τέλεσης μυστηρίων στο Σπήλαιο (εγκριτική απόφαση ΥΠΠΟΑ βάσει του ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/260005/184971/2981/623-31/05/2019)
4.Συγκρότηση επιτροπής προσλήψεων 
5.Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων
6.Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κερασμάτων για το 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Αντιπάρου (Χοροαρμενίσματα στην Αντίπαρο) 
7.Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενιαίων εισιτηρίων για το Σπήλαιο Αντιπάρου 
8.Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τρίπτυχων εντύπων για το Σπήλαιο Αντιπάρου 
9.Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Σπηλαίου Αντιπάρου 
10.Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την αναγόμωση πυροσβεστήρων στο Σπήλαιο , προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για το Σπήλαιο-Λαογραφικό Μουσείο- Γραφείο Κ.Ε.Δ.Α. και προμήθεια νέας πυροσβεστικής φωλιάς
11.Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρονικών στεγνωτήρων χεριών για τις ανάγκες του Σπηλαίου Αντιπάρου
12.Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια νέας ταμπέλας & εκτύπωση νέας μακέτας στον χώρο συναυλιών στο λιμάνι Αγ. Μαρίνα 
13.Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων


Ο Πρόεδρος του

Δ.Σ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ