Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

26 Φεβρουαρίου, 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Την Πέμπτη 28/02/2019 ώρα 19:00 (αντι για Παρασκευή 01/03/2019 και ώρα 19:00) στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού και μεταφορά διαθεσίμου στην ΤτΕ σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/2019-ΦΕΚ104/Β/24-1-2019
2. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμμόρφωση της Κ.Ε.Δ.Α. με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των συνεχιζόμενων δαπανών και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2019
4. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις 
5. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για φορολογική-συμβουλευτική υποστήριξη για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας της Κ.Ε.Δ.Α.
6. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την διοργάνωση σεμιναρίων χορού
7. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση και αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης του ηλεκτρικού λέβητα καυστήρα στο σπήλαιο Αντιπάρου
8. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού με τίτλο «Δημόσια Λογιστική»
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεά έντυπου υλικού στον Σύλλογο Γυναικών Αντιπάρου
10. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια τρίπτυχων ενημερωτικών εντύπων και αυτοκόλλητων όσον αφορά τους τρόπους εξοικονόμησης κατανάλωσης νερού
11. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ειδών γραφείου-αναλώσιμων για την κεντρική υπηρεσία της Κ.Ε.Δ.Α.
12. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού & οπτικής επικοινωνίας
13. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αίτημα της κα Μαρίας Χατζάκη
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αίτημα του Νηπιαγωγείου Αντιπάρου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ