Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

20 Νοεμβρίου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος  20/11/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ.  655

ΤΗΛ 22840.61640

                                                                                    Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 19:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για διοργάνωση θεατρικής παράστασης

2.Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια Χριστουγεννιάτικου δέντρου και ηλεκτρικών λαμπτήρων για τον στολισμό του Δήμου Αντιπάρου

3.Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων

4.Έγκριση δαπάνης για ηλεκτρολογικές εργασίες  συντήρησης, αποκατάστασης και τοποθέτησης Χριστουγεννιάτικων στολισμών για τις ανάγκες της Χριστουγεννιάτικης περιόδου

5.Έγκριση δαπάνης χορηγίας και διαφήμισης

6.Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου Αντίστασης

7.Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                Ο Διευθυντής 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ