Θέμα «Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την μετακίνηση του Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.Α.»

5 Νοεμβρίου, 2018

Θέμα «Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την μετακίνηση

του Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.Α.»

Την Τρίτη 06/11/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο της ΚΕΔΑ, στο Κάστρο

Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ

43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την

μετακίνηση του Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.Α.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη, λόγω άμεσης αναχώρησης την τρέχουσα εβδομάδα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ