Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

15 Οκτωβρίου, 2018

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Παρασκευή 19/10/2018 και ώρα 19:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τον έλεγχο και την συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του σπηλαίου και της Κ.Ε.Δ.Α.

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για έκδοση βιβλίων

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια φορητού σκληρού δίσκου

Συζήτηση για έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό του Σπηλαίου Αντιπάρου

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας για το Σπήλαιο Αντιπάρου 

Συζήτηση και έγκριση δαπάνης για σεμινάρια χορού

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Λύση Σύμβασης Καυσίμων

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

                                                                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ