πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

17 Σεπτεμβρίου, 2018

Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Πέμπτη 20/09/2018 και ώρα 16:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την κατασκευή και σχεδίαση πινακίδων του δικτύου Antiparos Routes

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την μετάφραση της διαδικτυακής σελίδας Αntiparos Routes στην γερμανική γλώσσα

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια νερού για το Σπήλαιο Αντιπάρου 

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εκκένωση βόθρου στο Σπήλαιο Αντιπάρου

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υλικών και οικοδομικών εργαλείων για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α.

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια καυσίμων για το όχημα τύπου βαν της Κ.Ε.Δ.Α.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό χρηματικού ποσού, για την τέλεση μυστηρίων στο Σπήλαιο Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ