Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

3 Ιουνίου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος 03/06/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ.  255

ΤΗΛ 22840.61640

                                                                                     Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Πέμπτη  07/06/2018 και ώρα 19:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Αίτημα συλλόγου Αντίπαρος Εν Πλω για συνδιοργάνωση συναυλίας

Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών  για φωτισμό και ηχοληψία συναυλίας στα πλαίσια συνδιοργάνωσης

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια τραπεζιών, καθισμάτων και ομπρελών για το Σπήλαιο

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για προμήθεια  αναμνηστικών αντικειμένων για το Σπήλαιο

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ενιαίων εισιτηρίων για το Σπήλαιο και το Λαογραφικό Μουσείο

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ