πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

19 Μαρτίου, 2018

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Παρασκευή 23/03/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για την γιορτή της 25ης Μαρτίου.

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ