Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

12 Φεβρουαρίου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος, 12/02/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ. 29

ΤΗΛ 22840.61640

Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Πέμπτη  15/02/2018 και ώρα 18:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Προγραμματισμός προσλήψεων 2018.

Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης.

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για επισκευή κτιρίου ΚΕΔΑ.

Αιτήματα για εκδηλώσεις.

Λύση σύμβασης καυσίμων. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων έτους 2018.

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

                                                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                          ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ