Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της ΚΕΔΑ

24 Ιανουαρίου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                        

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                       Αντίπαρος, 19/01/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                             Αρ. Πρωτ. 09

ΤΗΛ 22840.61640

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Δευτέρα 22/01/2018 και ώρα 18:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

1.     Ψήφιση έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ