Πρόσκληση σε συνεδρίαση

12 Δεκεμβρίου, 2017

Την Παρασκευή 15/12/2017 και ώρα 18:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ