ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΔΑ

16 Ιουνίου, 2017

Την Δευτέρα  19/06/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Ορισμός γραμματέα ΔΣ και αναπληρωτή του.

2.     Αίτημα στον Δήμο Αντιπάρου για την παραχώρηση του δημοτικού λεωφορείου.

3.     Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το Σπήλαιο και το Λαογραφικό Μουσείο Αντιπάρου.

4.     Εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α. για τις απαραίτητες ενέργειες δημιουργίας  ebanking στην Εθνική Τράπεζα.

5.     Συζήτηση και λήψη απόφασης για  δημιουργία εφαρμογής για την Αντίπαρο.

6.     Μετακίνηση Προέδρου Δ.Σ.

7.     Αίτημα για εκδήλωση.

8.     Αίτημα Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου.

9.     Αίτημα για τέλεση μυστηρίου στο Σπήλαιο Αντιπάρου.

10.  Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ