Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της ΚΕΔΑ

18 Απριλίου, 2017

Την Πέμπτη 20/04/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο της ΚΕΔΑ στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                      ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ