Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση» Κ.Ε..Δ.Α

10 Απριλίου, 2017

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                        

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                       Αντίπαρος, 10/04/2017

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                             Αρ. Πρωτ. 57                                                                    

ΤΗΛ 22840.61640

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Πέμπτη 13/04/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Έγκριση προσφορών για την προμήθεια καυσίμων για το όχημα της ΚΕΔΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΝ 5561.
 

2.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                      ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ