Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της ΚΕΔΑ

20 Μαρτίου, 2017

Την Τετάρτη 22/03/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Απόφαση για την αγορά δώρου για τους μαθητές οι οποίοι εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

2.     Έγκριση δαπάνης για την ασφάλιση του οχήματος της ΚΕΔΑ, το οποίο προήλθε από δωρεά.

3.     Τροποποίηση της Απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΑ με Αριθμό 09/20-12-2017, με Θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 βάσει του εγγράφου 3948/06-02-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών.»

4.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                      ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ