Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

24 Φεβρουαρίου, 2017

Την Τρίτη 28/02/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Αποδοχή δωρεάς επιβατικού αυτοκινήτου πολλαπλών χρήσεων.

2.     Απόφαση για συνδρομή στο «ΔήμοςΝετ».

3.     Συζήτηση και έγκριση δαπανών για ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο και την αποθήκη της ΚΕΔΑ.

4.     Επαναψήφιση συνεχιζόμενων απευθείας αναθέσεων οικονομικού έτους 2016.

5.     Μεταφορά δαπανών που εκκρεμούν από το οικονομικό έτος 2016.

6.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                      ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ