«Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

16 Φεβρουαρίου, 2017

Τη Δευτέρα 20/02/2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007τεύχος Β’) με θέματα:

1. Αίτημα από κ. Μετσοβίτη Ιωάννη για τέλεση μυστηρίου στο Σπήλαιο. 

2. Αίτημα για έκθεση της Κας Eva Presenhuber. 

3. Συζήτηση αιτήματος για συναυλία της Κας Κλεονίκης Δεμίρη. 

4. Αίτημα του Διεθνούς Σωματείου Φωτογραφίας και Τέχνης Αντιπάρου για διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας Αντιπάρου.

5. Συζήτηση και ενημέρωση για δημιουργία Τουριστικού Περιπτέρου.

6. Συζήτηση και ενημέρωση για συμμετοχή της ΚΕΔΑ σε εκδήλωση για την προώθηση του Δεσποτικού και της Αντιπάρου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

7. Αντικατάσταση αναπληρωτή πρακτικογράφου.

8. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                                     ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ