Στέγαση του λαογραφικού μουσείου της Αντιπάρου

10 Σεπτεμβρίου, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αντιπάρου 

ανακοινώνει την αναζήτηση κατάλληλου κτιρίου εντός 

του κεντρικού πεζοδρόμου, τουλάχιστον 130-150τμ για 

τη στέγαση του λαογραφικού μουσείου της Αντιπάρου

ΕΚ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.