Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κ.Ε.Δ.Α.

27 Ιανουαρίου, 2015

Αντίπαρος 27/01/2015                                                    Αρ. Πρωτ. 01

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 1. Ορισμός νέου πρακτικογράφου
 2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού ερασιτεχνικής ομάδας βόλεϊ Αντιπάρου
 3. Οργάνωση αποκριάτικης γιορτής για τα παιδιά
 4. Οργάνωση τουριστικών εκθέσεων (Στοκχόλμη, Μιλάνο)
 5. Επαναψήφιση συνεχιζόμενων απευθείας αναθέσεων οικ. έτους 2014
 6. Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.Δ.Α.
 7. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Άγονη Γραμμή – Γόνιμη
 8. Μεταφορά των γραφείων της Κ.Ε.Δ.Α στο κτίριο του Κάστρου
 9. Προσφορά της ασφαλιστικής εταιρίας ΙΝG
 10. Συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Α. στο πρόγραμμα ‘ΕΛΠΙΔΑ’
 11. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

          ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ