Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κ.Ε.Δ.Α.

27 Νοεμβρίου, 2014

 Αντίπαρος, 25/11/2014        Αρ. Πρωτ.     272                                                                                              

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Τη Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

  1.      Οργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά.
  2.      Οργάνωση και λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου.
  1.      Ανάθεση για την εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων
  2.      Αίτημα των συντελεστών της κινηματογραφικής
  3.      Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

για την τουριστική έκθεση GREEK TOURSIM EXPO.

ταινίας που πραγματοποιείται στην Αντίπαρο.

   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ