Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κ.Ε.Δ.Α.

29 Οκτωβρίου, 2014

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                           Αντίπαρος 27/10/2014

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                             Αρ. Πρωτ. 266                                                                                

ΤΗΛ 22840.61570

ΦΑΞ 22840.61218                                      

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Τη Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

  1. Ορισμός οικονομικού διαχειριστή και ταμία
  2. Ορισμός επιτροπών (διαγωνισμών, παραλαβής, προσλήψεων)
  3. Ανάληψη και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση υποστηρικτικών και λογιστικών εργασιών της Κ.Ε.Δ.Α.
  4. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.