Συνεδρίαση ΚΕΔΑ, Δευτέρα 27/08/2014

25 Αυγούστου, 2014

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                        Αντίπαρος 22/08/2014

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                             Αρ. Πρωτ.   235                                                                                     

ΤΗΛ 22840.61570

ΦΑΞ 22840.61218                                         

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την Τετάρτη 27 Aυγούστου 2014 και ώρα 14:15 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

  1.       Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.