Την Τρίτη 1 Απριλίου 2014 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

29 Μαρτίου, 2014

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ     Αντίπαρος 28/03/2014
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007      Αρ. Πρωτ. 86
ΤΗΛ 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218    


        Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση


Την Τρίτη 1 Απριλίου 2014 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:


1. Έγκριση πίστωσης οφειλόμενων τιμολογίων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών οικ. έτους 2013
2. Επαναψήφιση συνεχιζόμενων απευθείας αναθέσεων οικ. έτους 2013
3. Έγκριση προσφορών και ανάθεση για την κατασκευή σκηνικών θεατρικού εργαστηρίου
4. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής
5. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ